Povinné ručení

Vyřízení povinného ručení je dané zákonem

Sjednat si povinné ručení je první věc, kterou byste měli udělat po koupi motorového vozidla. Povinné ručení je v prvé řadě zákonná povinnost a za její nesplnění hrozí pokuta v řádu desetitisíců, ztráta bodů nebo dokonce odebrání technického průkazu. Např. v roce 2008 bylo podáno přibližně 80 000 návrhů na pokutu. Povinné ručení se ovšem vyplatí i bez zákonného nařízení. Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, tak se povinným ručením uhradí případné ztráty vzniklé na voze třetí osoby. Díky online srovnání povinného ručení od všech pojišťoven působících na tuzemském trhu, si můžete snadno vybrat to nejlepší!

Pořiďte si povinné ručení a havarijní pojištění najednou

Povinné ručení Vám uhradí škody, které způsobíte při dopravní nehodě na vozidle třetí osoby. Abyste neplatili ze svého škody vzniklé na Vašem automobilu, je třeba si zřídit ještě Havarijní pojištění. Majitelům motorového vozidla tak sice nestanoví zákon, ale jistě je rozumné pořídit si ho také, nemyslíte?

Co Vám povinné ručení zaplatí?


 • škody na zdraví nebo usmrcení
 • věcné škody
 • škody mající povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného
 • náklady na léčení zraněného

Kdy máte nárok na úhradu škody?

Podle znění příslušného zákona je přesně stanoveno, při jakých situacích vzniká nárok na plnění a jeho uhrazení pojišťovnou. V prvé řadě musí kodná událost nastat v době, kdy platilo Vaše povinné ručení. Škodná událost nesmí vzniknout v důsledku Vašeho zavinění. Třetí a poslední podmínkou oprávněného nároku na plnění je předpoklad, že škodná událost nastane na území těchto států:

Albánie Andora Belgie Bosna a Hercegovina Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko
Francie Chorvatsko Írán Izrael Irsko Island Jugoslávie Kypr Lichtenštejnsko
Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Makedonie Malta Maroko Moldávie Monako Nizozemsko
Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko San Marino Slovensko Slovinsko
Německo Španělsko Švédsko Švýcarsko Tunisko Turecko Ukrajina Vatikán Velká Británie

Seznamte se situacemi, kdy Vám pojišťovna nezaplatí

Seznam situací, kdy Vám nevzniká nárok na úhradu škody pojišťovnou je o poznání delší. Podívejte se na vyjmenované škody, abyste byli předem připraveny na všechny existující situace:

 • škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škody, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škody, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti
 • škody na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe)
 • škody vzniklé mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyly-li způsobeny provozem jiného vozidla
 • škody vzniklé manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • jiné škody než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba
 • škody způsobené provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích

 
Porovnávání mezi 12-ti pojišťovnami online!

Pomohlo Vám naše online srovnání k nalezení výhodného povinného ručení? V tom případě se podívejte i na havarijní pojištění a cestovní pojištění. Zajistěte si kompletní pojistné služby a máte vystaráno!

 


2009 Copyright by povinne-ruceni-online.com
Developed by PiXOLO | Slovník pojmů | links

Pro Váš automobil nejvýhodnější havarijní pojištění a až o 60% levnější povinné ručení. A přímo pro Vás? Přeci optimální cestovní pojištění pro klidné chvíle na dovolené s celou Vaši rodinou!